تلقیح‌الالباب فی شرح ابیات‌اللباب صفویه

نظر شما:

تالیف هادی بن ابراهیم بن علی بن المرتضی بن مفضل المعروف به ابن الوزیر درگذشته ی ۸۲۲، در گزارش ساخته ی ۸۰۴ بر لباب المصاصه فی نظم مسائل الخلاصه آن هم ساخته ی خودش که در جوانی مسائل الخلاسه ی احمد بن حسن الرصاص را در آن برای پدرش به نظم درآورده، در پایان آن سرگذشت خود او هست و میگوید که شیخ و استادم عمادالدین عبدالله بن حسن الدواری است و من خلاصه را در مسجد هادی در صعده بر او خوانده و او در ۷۱۵ زاده و در ۶ صفر ۸۰۰ درگذشته است.نسخ جعفر بن عبدالله بن عاصر بن علی برای عبدالرحمان بن امیرالمومنین المهدی لدین الله بن امیر المومنین بن الحسن بن امیرالمومنین القاسم بن محمد بن علی در شعبان ۱۱۳۸، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای استانبولی در ۹۰ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۸۸/۰۰۱
پدید آورندگان : هادی‌بن ابراهیم ابن‌الوزیر (مؤلف) جعفربن عبدالله بن عاصربن علی (خطاط)
موضوع اثر : شعر عربی/ اصول دین
تاریخ خلق : شعبان ۱۱۳۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی استانبولی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان