حاشیة علی رساله فی الصول‌الفقه صفاریان ۲۴۷ قمری (قرن ۳) - ۲۸۷ قمری (قرن ۳)

نظر شما:

تالیف و نستعلیق ملامحمدحسین نوری در ۱۱۲۹، عنوان و نشان شنگرف، مهر بیضی شکل ناخوانا در صفحه عنوان، بر کاغذ ترمه در ۸۳ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج بنفش نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۴۷/۰۰۴
پدید آورندگان : ملا محمد حسین نوری (مؤلف و کاتب)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفاریان روی بر خط زمان