کتاب الوقوف و الصدقات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ عبدالله بن محمد موسوی شوشتری جزایری نجفی در دوشنبه ۱۰ ذیحجه ۱۲۰۷، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۷۸ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر سبز و قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۵۱/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد موسوی شوشتری جزایری نجفی (خطاط)
موضوع اثر : وقف/صدقه
تاریخ خلق : ۱۰ ذیحجه ۱۲۰۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان