شرح المفصل ایلخانان

نظر شما:

(با عنوان قال، قوله)، نسخ محمد بن محمود محمد بن مقری الاشکذری در پایان جمادی الثانی ۷۱۶، عنوان و نشان شنگرف، جدول و کمند به زر و لاجورد و شنگرف، یادداشت تملک ابن مخلص ابوعبدالله ملقب به جلال، تملک احتشام الدوله در ۱۲۷۰، تملک و مهری به تاریخ ۱۲۶۰و یادداشت تملک شخصی به اسم محمد که یادداشت وی مخدوش شده، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۳۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۹۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمود محمد الاشکدزی (کاتب)
موضوع اثر : معانی و بیان در عربی
تاریخ خلق : ۷۱۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان