سلوک ابناء الملوک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف عبدالوهاب بن علی قلی نواده ی آقا رضی قزوینی به نام فتحعلی شاه در ۱۲ رجب ۱۲۲۴، نستعلیق مولف، عنوان و نشان شنگرف، آغاز افتاده، بر کاغذ فستقی در ۸۹ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالوهاب بن علی‌قلی قزوینی (مولف و کاتب)
موضوع اثر : ضرب‌المثلهای فارسی /اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : رجب ۱۲۲۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان