جوک باشست قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق ۲۷ ذیقعده ی ۱۲۰۷، عنوان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۲۱۸ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ عطف و حاشیه تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۵/۰۰۰
موضوع اثر : فلسفه هند
تاریخ خلق : ۲۷ ذیقعده ۱۲۰۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان