رسالة فی القرءة صفویه

نظر شما:

نسخ سید علی دست غیب الحسینی در ۱۱ رمضان ۱۱۰۵، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک ملا محمد حسن نائینی، بر کاغذ پسته ای در ۱۵ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۴۹/۰۰۱
پدید آورندگان : علی دست غیب (خطاط)
موضوع اثر : قرآن/ قرائت
تاریخ خلق : ۱۱ رمضان ۱۱۰۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان