مرآةالازمان فی ترویج ما علیه قائم بالزمان الموهوم زندیه

نظر شما:

تالیف ابو عبدالله شیخ محمد بن حاجی محمد زمان کاشانی شاگرد سلیمان بن عبدالله بحرانی ماحوزی ساخته ی ۲ محرم ۱۱۶۲، نسخ سده ۱۲، عنوان و جدول شنگرف، دارای دو مهر در صفحه عنوان، با حواشی، بر کاغذ پسته ای در ۵۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه مشکی و عطف تیماج بنفش تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۵۶/۰۰۳
پدید آورندگان : ابو عبدالله شیخ محمد بن حاجی محمد زمان کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ زمان (فلسفه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه پارچه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان