حاشیة حاشیةالتهذیب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مولی عبدالله یزدی که در هنگام تدریس حاشیه ی دوانی ساخته، نسخ محمد علی بن محمد اسماعیل قزوینی در رمضان ۱۲۴۶، مقابله شده در همان سال با اصل، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک کاتب، بر کاغذ فستقی در ۱۰۸ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ملاعبدالله‌بن حسین یزدی (محشی دوم) محمدبن اسعد دوانی (محشی اول) مسعودبن عمر تفتازانی (مولف) محمدعلی‌بن محمداسماعیل قزوینی (کاتب)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۴۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان