الفراسة (ترجمهٔ ـ)/ رساله قیافه صفویه

نظر شما:

ترجمه و گزیده‌ای است از رسالهٔ الفراسة امام فخر رازی در باب قیافه‌شناسی از مترجم ناشناس. این رساله را لطف‌الله عزیز هروی (ف: ۸۲۳ ق) نیز به فارسی ترجمه کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۶/۰۱۹
پدید آورندگان : رازی، فخرالدّین محمّد بن عمر (مؤلف) علی‌بن شعبان رومی علائی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی/قیافه‌شناسی
تاریخ خلق : محرم ۱۰۰۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان