کیفیة صدورالموجودات عن الواجب و غیرها صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد گیلانی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، با مهر ابوالقاسم، بر کاغذ پسته ای در ۵۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه و عطف و حاشیه میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۱/۰۰۶
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد گیلانی (مولف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان