المناظرات صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن زین الدین بن ابی جمهور احسایی فقیه، محدث، متکلم و عارف شیعی امامی درگذشته ی ۹۴۰، نسخ سده ۱۲، عنوان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۷۴ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن زین الدین بن ابی جمهور (مولف)
موضوع اثر : احتجاجات شیعه/محمد بن زین الدین بن ابی جمهور
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان