رساله نیت صفویه

نظر شما:

تالیف جمال الدین محمد خوانساری، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۳۶ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (مولف)
موضوع اثر : نیت/محمدبن حسین آقا جمال خوانساری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان