حاشیة انوارالتنزیل صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی (۹۵۳ -۱۰۳۰) معروف به شیخ بهایی، حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری، شکسته نستعلیق محمدسعید بن میرنظام حسینی مازندرانی در ۳ صفر ۱۰۶۷ در اصفهان ، عنوان و نشان شنگرف، حاشیه با نشانه ی «منه قدس سره»، با یادداشت تملک به تاریخ صفر ۱۱۶۰، بر کاغذ پسته ای در ۱۰۹ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدسعیدبن میرنظام حسینی مازندرانی (خطاط) محمد بن حسین شیخ بهائی (حاشیه نویس)
موضوع اثر : حاشیه بر تفسیر البیضاوی
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان