حل شبهة الزاویةالحادة و المستقیمة و غیرها صفویه

نظر شما:

تالیف حسین خوانساری، شکسته نستعلیق محمدسعید بن میرنظام حسینی مازندرانی در ۱۰۶۷ در اصفهان ، عنوان و نشان شنگرف، حاشیه با نشانه ی «منه دام ظله»، با یادداشت تملک به تاریخ صفر ۱۱۶۰، بر کاغذ پسته ای در ۲۷ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۱/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدسعیدبن میرنظام حسینی مازندرانی (خطاط) حسین خوانساری (مولف)
موضوع اثر : هندسه/ حساب
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان