حاشیة شرایع‌الاسلام صفویه

نظر شما:

تالیف نورالدین علی کرکی، نسخ محمد بن حسن بن محمد در مدرسه ی میرزا علی جابر انصاری در بقعه ی علاالدین حسین شیرازی روز ۲ محرم ۹۷۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر به سجع «کفی بربک هادیا»، بر کاغذ ترمه در ۱۶۹ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ عطف و گوشه تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۶/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن حسن بن محمد (خطاط) علی بن حسین محقق کرکی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۹۷۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان