جامعةالاصول زندیه

نظر شما:

تالیف محمدمهدی نراقی درگذشته ی ۱۲۴۵ ، شکسته نستعلیق آغاز شب شوال ۱۱۸۰ چنان که در پایان نسخه آمده، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر محمد حسین موسوی، بر کاغذ پسته ای در ۵۷ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۳/۰۰۹
پدید آورندگان : محمد مهدی نراقی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه
تاریخ خلق : ۱۱۸۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان