رسالة الی اهل الجزائر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدی مشهور به ابن فهد حلی (۷۵۷ - ۸۴۱ ق.)، فقیه و محدث شیعی قرن ۸ و ۹ قمری، نسخ حاج محمد زمان پسر کلب علی خان جلایر خراسانی، عنوان و نشان شنگرف، سخنی در باره ی نفحات لاهوتیه از محمدعلی بن اسماعیل تفرشی خسروی در ۱۲۸۹، با شمارش بیت ها و نامه ی ملا اسماعیل ازغدی مشهدی خراسانی به آقا محمدحسین، بر کاغذ پسته ای در ۳ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج عنابی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۴۲/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدزمان جلایر خراسانی (خطاط) احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان