صرف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میر سیدشریف علی گرگانی، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۵۴ برگ ۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۵/۰۰۴
پدید آورندگان : علی بن محمد الجرجانی (مؤلف)
موضوع اثر : صرف زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان