منهاج‌الهدایة الی احکام‌الشریعة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف حاج محمد ابراهیم کلباسی (۱۱۸۰ - ۱۲۶۳)، نستعلیق سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، انجام افتاده، دارا یچند مهر ناخوانا، بر کاغذ ترمه در ۱۲۱ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد ابراهیم بن محمد حسن کرباسی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان