رجعت صفویه

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۰) معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، به نام شاه سلیمان صفوی، نسخ و شکسته نستعلیق۱۰۸۰ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی مجموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، بر کاغذ ترمه در ۳۳ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۰۸
پدید آورندگان : محمد باقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : رجعت
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان