جواب القصیدةالطنطرانیة صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد بن محمد جوینی، شکسته نستعلیق۱۰۸۰ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی مجموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، بر کاغذ ترمه در هامش ۳ برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۱۱
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد جوینی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان