جواب القصیدةالطنطرانیة ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۱۱
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد جوینی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان