مصباح‌الشریعة و مفتاح‌الحقیقة صفویه

نظر شما:

تالیف امام صادق (ع) به روایت شفیق بن ابراهیم بلخی و شاگردش شیخ سلمان بن عبدالله ماخوزی، شکسته نستعلیق۱۰۸۰ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، نوشته از روی مجموعه ی ملاحسن علی پسر ملا عبدالله شوشتری، بر کاغذ ترمه در ۳۸ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۰/۰۲۰
پدید آورندگان : جعفر بن محمد (امام ششم) (مؤلف) شفیق بن ابراهیم بلخی (راوی) شیخ سلمان بن عبدالله ماخوزی (راوی)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان