اخلاق ناصری صفویه

نظر شما:

تألیف مشهور «خواجه نصیرالدین طوسی» به خط نستعلیق با چاشنی شکسته «محمدمؤمن الشریف ولد محمدعلی نصرآبادی» در صفر ۱۰۷۸ق، دارای توضیحات و معنی الفاظ در متن و حاشیه، کاغذ ترمه و جلد تیماج قهوه ای ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (مولف) محمدمؤمن شریف (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان