قصیده سید اسماعیل حمیری (ع) با ترجمه فارسی صفویه

نظر شما:

نسخ و نستعلیق محمدرفیع بن شیرعلی در رجب ۱۱۲۹ق، متن به رنگ مشکی و ترجمه به شنگرف، کاغذ فستقی، قطع نیم ربعی و جلد تیماج مغزپسته ای با آستر و سجاف قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۴۷/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدرفیع‌بن شیرعلی (کاتب) سید بن اسماعیل بن محمد الحمیری (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، تیماج مغزپسته ای با آستر و سجاف ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان