گلستان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اثر سعدی شیرازی، نستعلیق (متن و هامش) روز سه شنبه ۲۴ ربیع الثانی ۱۲۵۳ق (تخاقوی ئیل) در تبریز، عنوان و نشان به شنگرف، مجدول، کاغذ فستقی، قطع نیم ربعی و جلد تیماج سیاه.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۱/۰۰۱
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله السعدی (مؤلف)
موضوع اثر : نثر فارسی/ شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، تیماج سیاه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان