اعتقادنامه فتحعلی خان پسر خان‌جان خان شقاقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق (متن و هامش) روز ۱۰ شوال ۱۲۶۸ق، عنوان و نشان به شنگرف، مجدول، کاغذ فستقی، قطع نیم ربعی و جلد تیماج سیاه.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۱/۰۰۴
موضوع اثر : شیعه/ عقاید
تاریخ خلق : ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ایی، تیماج سیاه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان