مناجات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اثر خواجه عبدالله انصاری، نستعلیق محمد بن خوانسالاری خوشنویس در شوال ۱۲۶۷ق، عناوین و عبارات عربی به نسخ و به شنگرف، مجدول به زرو لاجورد و شنگرف، کمنداندازی شده، کاغذ فرنگی آهارمهره، قطع نیم ربعی و جلد تیماج قهوه ای با عطف چرم جگری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن خوانسالاری (کاتب) عبدالله بن محمد انصاری (مؤلف)
موضوع اثر : مناجات
تاریخ خلق : ۱۲۶۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهار مهره، تیماج قهوه ای با عطف چرم جگری،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان