صیغه توبه صفویه

نظر شما:

نسخ چلیپای سدهٔ ۱۱ق ، کاغذ ترمه الوان، قطع رقعی، جلد رویه کاغذ ساغری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۲۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد حسینی قاینی (کاتب)
موضوع اثر : توبه (اسلام)
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه رنگارنگ، رویه کاغذساغری،
تکنیک : دست نویس، رویه کاغذ ساغری،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان