گوهر شب چراغ صفویه

نظر شما:

از زین العابدین حسینی به فارسی در نماز شب، نستعلیق درویش مصطفی استنبولی با تاریخ ۱۰۶۵ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه سمرقندی، قطع رقعی، جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۳۰/۰۰۳
پدید آورندگان : زین‌العابدین حسینی (مولف) درویش مصطفی استنبولی (کاتب)
موضوع اثر : نماز شب
تاریخ خلق : ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان