النفلیة صفویه

نظر شما:

از شهید ثانی (ف:۹۳۸ق)، نسخ یحیی بن حسین بن حسن بن ناصر سلمابادی در ۵ شنبه ۱۷ شعبان ۹۰۸ق مقابله شده، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع رقعی، جلد رویه کاغذ سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۴۷/۰۱۶
پدید آورندگان : یحیی‌بن حسین سلمابادی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : صلوات/ نماز
تاریخ خلق : ۹۰۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، رویه کاغذ، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان