التحصیل صفویه

نظر شما:

تألیف بهمنیار آذربایجانی نستعلیق سده ۱۰ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه ختایی قطع نیم ربعی جلد تیماج سیاه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : بهمنیاربن مرزبان (مؤلف)
موضوع اثر : منطق/ ریاضیات/ علوم طبیعی/ خداشناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، تیماج سیاه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان