آداب المشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف میرعماد قزوینی (ف: ۱۰۲۴ق) نستعلیق ابوالفتح بن حسام السلطنه در شعبان ۱۲۸۴ق مجدول رنگارنگ کاغذ فرنگی آبی قطع وزیری کوچک جلد تیماج لایی سیاه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : میرعماد (مولف) ابوالفتح بن حسام‌السلطنه (کاتب)
موضوع اثر : خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی آبی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان