خرقه (/ بخیه) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رساله‌ای منتسب به مرتضی‌قلی‌خان شاملو ـ از پیشگامان خط شکسته‌نستعلیق و از امیران صفوی ـ در سی «بخیه» دربارهٔ قوّهٔ باه که مشحون از کنایات و تشبیهات و ایهامات و استعارات ادبی است و به نام وی نیز چاپ شده است؛ امّا به احتمال قوی از تألیفات میرزا محمّد بن محمّدمؤمن طبیب تنکابنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۹۳/۰۰۰
پدید آورندگان : شاملو، مرتضی‌قلی بن حسن (مولف)
موضوع اثر : پزشکی/ امور جنسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان