شرح فرائدالاصول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

متن از شیخ مرتضی انصاری دزفولی (ف: ۱۲۱۴ق) و شارح ناشناس نسخ محمدباقر بن محمدحسن اروجنی در ۱۲۹۵ق عنوان و نشان به سرخ کاغذ فرنگی آهارمهره قطع وزیری کوچک جلد رویه کاغذ بنفش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمد اروجنی (کاتب) مرتضی بن محمد امین انصاری (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، رویه کاغذی ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان