ارشاد العوام

نظر شما:

تألیف محمدکریم بن ابراهیم کرمانی نسخ عصام الدین بن مصطفی ارمانی که در ۱۲۸۰ق مقابله شده است دارای یادداشت تملک فرهادمیرزا در ۱۲۸۵ق مجدول به زر محرّر کاغذ متن سفید و حاشیه فرنگی قطع وزیری متوسط جلد فرنگی سرخ طلاکوب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدکریم بن ابراهیم کرمانی (مولف) عصام‌الدوله بن مصطفی ارمانی (کاتب)
رنگ : نخودی
جنس : متن سفید و حاشیه فرنگی سرخ، فرنگی سرخ طلا کوب،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، طلاکوب،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی