جنةالامان الواقیة و جنةالایمان الباقیه صفویه

نظر شما:

تألیف تقی الدین ابراهیم بن زین الدین علی بن حسن کفعمی عاملی لویزی/لوذی (ف: ۹۰۵ق) نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف برگ آغازین و چند برگ در انجام نونویس مجدول کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج سیاه با آستر ابری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۲۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم‌ بن علی کفعمی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان