نهج الیقین فی مسائل احکام الدین صفویه

نظر شما:

تألیف محمدناصر بن علی حارثی جزایری مشهدی که گزیده ای است از تفصیل وسایل الشیعه حر عاملی نسخ مؤلف در ۱۰۹۹ق آغاز افتاده دارای اجازهٔ شیخ حر عاملی به مؤلف در صفر ۱۰۹۹ق کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد رویه کاغذ آبی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدناصربن علی جزایری (مؤلف) محمدناصربن علی جزایری (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۹۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ آبی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان