الخلاصةالالفیة

نظر شما:

تألیف ابن مالک نسخ و نستعلیق فضل الله حسینی برای ملا عبدالخالق دارای سرلوح مذهب مرصع مجدول و کمنداندازی شده عنوان و جدول به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای سیر لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۰۵/۰۰۱
پدید آورندگان : فضل‌الله حسینی (کاتب) محمد بن عبدالله ابن مالک (مؤلف)
موضوع اثر : فقه مالکی
تاریخ خلق : ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۲۲۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مجموعه, خط نسخ