القصیدةالیائیة، در توحید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نوشته شده برای نظام الدین شکسته نستعلیق ۱۲۹۳ق عنوان و نشان به شنگرف ۴ برگ ۱۱ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج قهوه ای سیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۶۴/۰۰۱
موضوع اثر : توحید/خداشناسی
تاریخ خلق : ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان