منظومه در تجوید قرآن: به فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نوشته شده برای عبدالرؤف شکسته نستعلیق (۱۲۹۳ق) عنوان و نشان به شنگرف ۴ برگ ۱۱ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج قهوه ای سیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۶۴/۰۰۴
موضوع اثر : تجویدقران/ شعر مذهبی
تاریخ خلق : ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان