منظومه در تجوید به ترکی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شکسته نستعلیق روز دوشنبه ۱۲۹۳ق عنوان و نشان به شنگرف ۴ برگ ۱۱ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج قهوه ای سیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۶۴/۰۰۷
موضوع اثر : تجویدقران
تاریخ خلق : ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان