نامه شمس‌الدین در طریق سلوم سالک به فارسی

نظر شما:

نستعلیق مهدی بن میرزا باقر سده ۱۴ق کاغذ فلفل نمکی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سیاه لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۷۱/۰۲۶
موضوع اثر : آداب طریقت
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی فلفل نمکی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فلفل نمکی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک