مصباح‌الشریعة و مفتاح‌الصحیفة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

منسوب به امام جعفرصادق (ع) نسخ سده ۱۳ق عنوان سرخ کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : جعفر بن محمد (امام ششم) (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان