شرح مفاتیح‌الشرایع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف آقا محمدباقر وحید بهبهانی نسخ سده ۱۳ق آغاز و انجام افتاده از قیام است تا قرائت صلاه ۱۳۲ برگ ۲۳ سطری کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سیاه لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی (شارح و مولف) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر مفاتیح‌الشرایع محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی/ نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان