داستان دخمه انوشیروان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۸۹/۰۰۰
موضوع اثر : داستانهای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان