رساله در رمل صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۳۰/۰۰۸
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد خفری (مؤلف)
موضوع اثر : رمل و اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۱۳۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، لاک الکل (روغن کمان)، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان