الشجرةالمحمدیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالجوادبن عبدالرحیم اصفهانی (مؤلف) محمدبن علی‌اصغر (کاتب)
موضوع اثر : خاندان نبوت/ چهارده معصوم
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان