عنوان‌الشرف‌الوافی فی‌الفقه والنجو والتاریخ والعروض والقوافی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۹۴/۰۰۰
پدید آورندگان : اسمعیل‌ بن ابی‌ بکر مقری شغدری (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/ صرف و نحو زبان عربی/ معانی و بیان زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان