مقدمةالادب تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف زمخشری، نسخ ناصرالدین یوسف بن حسام الدین حافظ لارندی در ۷۹۵، عنوان و نشان و لغات شنگرف، دارای دعای حفظ در پایان نسخه، بر کاغذ دولت آبادی در ۳۰۳ برگ ۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۵۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمودبن عمر زمخشری (مؤلف)
موضوع اثر : زبان عربی/ واژه‌نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۷۹۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نسخه خطی
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان